> over ons > lid worden

Lid worden

Belangstellend?
Onze doopsgezinde gemeente bestaat uit leden en belangstellenden. Belangstellenden zijn vooral mensen die sympathiseren met onze geloofsgemeenschap.

Vanzelfsprekend hopen wij dat iedereen zich welkom voelt in onze gemeente. Ook als u maar een enkele keer komt. Misschien wilt u om welke reden dan ook (nog) geen lid worden van de doopsgezinde gemeente Eenrum, al voelt u zich er wel mee verbonden. U zou dan kunnen overwegen om belangstellende van de gemeente te worden. Misschien is dit iets voor u? U kunt dat aangeven aan de predikant of aan één van de leden van de kerkenraad. Ook van belangstellenden verwachten we dat ze financieel bij willen dragen in de kosten van onze gemeente, maar uiteraard mag geld geen bezwaar zijn om te komen en om mee te doen.

Doopsgezinden hechten aan de persoonlijke belijdenis en/of doop. Wij vinden het van belang dat iemand kan verwoorden wat de keuze voor geloven en gemeente-zijn voor hem of haar betekent. Het lidmaatschap van de gemeente volgt op de doop op belijdenis in een feestelijke dienst. Iemand die in het verleden in een andere geloofsgemeenschap gedoopt is en/of belijdenis heeft gedaan, wordt na een gesprek met de predikant als lid van onze gemeente verwelkomd.

Samen met leden en belangstellenden hopen we een open en betrokken gemeente-zijn in deze tijd te vormen, met gevoel voor traditie en oog voor vernieuwing.

 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Noordoost Nederland
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl